Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

 

Eigentijdz Klank & Yogastudio heeft als missie dat mensen in Dongen en ruime omtrek thuis zijn bij zichzelf, in contact met hun eigen kracht en eigen kern, zodat ze het beste uit zichzelf naar boven halen en hun gelukkigste leven leiden. Wij sturen daarvoor nieuwsbrieven volop inspiratie, we begeleiden, coachen en behandelen mensen met klankbehandelingen en/of coaching en geven groepsgerichte activiteiten zoals workshops, events, programma’s en yogalessen.

Eigentijdz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Eigentijdz Klank &Yogastudio is een samenwerking van Avelijn Yoga en Praktijk een Glimlach. Avelijn Yoga en Praktijk een Glimlach zijn zelfstandige bedrijven, en ieder individueel verantwoordelijk voor de gegevens die zij opslaan en verwerken.

Avelijn Yoga en Eigentijdz zijn handelsnamen van Avelijn. Leiderschap in Gezondheid. 

Contactgegevens:

www.eigentijdz.nl
Hoge Ham 15R
5104 JA Dongen
eigentijdz@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eigentijdz verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld door het inschrijven voor onze nieuwsbrief of het downloaden van een gratis video of pdf. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Betalingsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eigentijdz@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eigentijdz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van onze dienstverlening (uitvoering van een overeenkomst)
  • Afhandelen van je betaling (uitvoering van een overeenkomst)
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (gerechtvaardigd belang)
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (toestemming)
  • Je te informeren over wijzigingen van onze producten (gerechtvaardigd belang)
  • Eigentijdz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (wettelijke verplichting)

Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of om een gratis product, bijvoorbeeld een video of een pdf, te downloaden, komen jouw gegevens terecht in het programma ActiveCampaign. Dit programma zorgt ervoor dat mailberichten worden verzonden en laat ons vervolgens zien of onze mailtjes goed gelezen worden. Wij gebruiken deze informatie om onze inhoud beter af te stemmen op jouw behoeften. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of andere doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jouw gegevens gebruiken we niet voor automatische besluitvorming die gevolgen voor je kunnen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eigentijdz) tussen zit.

Eigentijdz maakt gebruik van de volgende programma’s en systemen:
– Momoyoga (ledenadministratie)
– ActiveCampaign (nieuwsbrief)
– Siteground en WordPress (webhosting en website)
– Google (email en analytics)
– Moneybird, Twinfield, Basecone (financiële administratie)

Onze website gebruikt de Facebook Pixel. Deze houdt bij welke pagina’s je op onze website bezoekt. De Facebook Pixel zorgt ervoor dat jij op Facebook relevante content van Eigentijdz te zien krijgt en dat onze advertenties beter op jouw behoeftes worden afgestemd. Op die manier kunnen wij jou online beter bedienen. Je kunt via verschillende sociale media onze artikelen delen via de zogenaamde ‘social plug-ins’. Dat zijn die mooie knoppen van Facebook. Op het gebruik van deze social media zijn hun algemene voorwaarden en hun privacybeleid van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eigentijdz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarmee we ze verzamelen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens opgeven bij het bestellen van producten of afnemen van diensten: 7 jaar, we zijn dit wettelijk verplicht voor onze administratie
– Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren: tot 6 weken na het laatste contact, om er zeker van te zijn dat alle vragen beantwoord zijn
– Persoonsgegevens doorgegeven bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, totdat jij je uitschrijft

Delen van persoonsgegevens met derden

Eigentijdz verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en deelt deze alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In sommige gevallen delen wij jouw gegevens met derden om te verwerken. Denk hierbij aan onze accountant, de webmaster, onze mailprovider (in ons geval is dit ActiveCampaign), Facebook en Google. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Eigentijdz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Net zoals bijna alle websites die je bezoekt, gebruiken wij cookies. Wij gebruiken functionele cookies om onze website beter te laten werken, analytische cookies zorgen voor een beter gebruiksgemak en tracking cookies laten ons zien wat onze websitebezoekers op onze website doen. Met deze gegevens kunnen ook advertenties worden aangeboden. Cookies van derde partijen zijn ook nodig om filmpjes te kunnen tonen op onze websites.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eigentijdz. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand, naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar eigentijdz@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over Eigentijdz bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eigentijdz neemt de bescherming van jouw gegevens super-serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op via eigentijdz@gmail.com

 

Laatst bijgewerkt op 12 juli 2018